Umývanie okien, výkladových a presklených plôch v Prahe

myti oken praha

Spoločnosť A SERVIS LIPKA, s.r.o. ponúka zákazníkom profesionálne služby čistenia a umývania okien (mytí oken Praha), výkladových a presklených plôch obchodov, nákupných a kongresových centier, sklenených lodžií, balkónov, presklených budov a akýchkoľvek iných sklenených výplní. Frekvenciu čistenia štandardne ponúkame v rozsahu 1x za dva týždne alebo raz mesačne, ako aj podľa individuálnych požiadaviek zákazníka. Rešpektujeme chod jednotlivých prevádzok a spoločností a čistenie tak vždy vykonávame buď pred otvorením prevádzky alebo po jej zatvorení.

Vlastné know-how

Dlhoročná prax a bohaté profesionálne skúsenosti nás naučili byť majstrami v našom fachu, pričom sme neustále otvorení novým vylepšeniam. Pri umývaní okien a presklených plôch používame tzv. trik suchého leštenia. Pri leštení výkladov nikdy nepoužívame žiadne leštiace prostriedky zaručujúce dokonalý lesk. Sklenené plochy vždy leštíme ručne, vďaka čomu neostávajú na sklenej ploche žiadne kruhy alebo ťahy po leštení. Čistenie a umývanie výkladov realizujeme vo všetkých obchodných centrách po Českej republike a množstvo spokojných zákazníkov máme aj v Prahe (mytí oken Praha).

Umývanie a čistenie sklenených plôch vo výškach

myti oken v praze
Mytí a čištění výloh ve výškách

Zanášanie sklenených plôch si nevyberá svoju obeť a je preto potrebné riadne a pravidelne sa starať aj o čistenie okien a sklenených plôch na výškových budovách. Majitelia a prenajímatelia týchto nehnuteľností v praxi väčšinou nedisponujú špeciálnou technikou, ani vyškoleným personálom na takéto výškové čistiace práce. Naša spoločnosť poskytuje aj služby umývania a čistenia okien a sklenených plôch vo výškach, pričom na tento účel sme vybavení príslušnou technikou aj profesionálnymi horolezcami. Uvedené práce tak nikdy nezverujeme brigádnikom, vykonávajú ich vždy naši zamestnanci, ktorí sú na to riadne vyškolení.

myti oken praha
Mytí a leštění výloh naší technologií

Za týmto účelom disponujeme certifikovaným tímom horolezcov, ktorí sú odborne vyškolení podľa platnej a účinnej vyhlášky (§ 134a ods. 2 a § 134c ods. 2 zákona č. 65(1965 Sb. Zákoník práce v znení zákona č. 155/2000 Sb. o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na pracovišti s nebezpečím pád z výšky nebo do volné hloubky.).

Okrem vyššie spomínaných služieb (mytí oken Praha) ponúkame zákazníkom aj ďalšie doplnkové služby, o ktoré je v praxi záujem spolu s umývaním okien. Naša spoločnosť vám pomôže aj s odstraňovaním nálepiek a nalepených plagátov zo sklenených plôch a záujemcom nielen v Prahe ponúkame aj impregnáciu výkladov na prevádzkach. V prípade záujmu nás neváhajte kontaktovať, vždy sa nájdete vhodné riešenie aj pre vás a vašu prevádzku.

Ďakujeme vám za prejavenú dôveru a tešíme sa na spoluprácu s vami!